Πέμπτη, 21 Ιουλίου 2016

Πώς θα γλιτώσουν οι άνεργοι από φόρο-μαμούθ ...


Το πρόβλημα ενδέχεται να έχει ανακύψει για φορολογούμενους οι οποίοι, παρότι ήταν άνεργοι το 2015, φορολογήθηκαν με την κλίμακα των ελεύθερων επαγγελματιών και όχι με την κλίμακα των μισθωτών και το αφορολόγητο, διότι δεν εμφανίζονταν στα αρχεία της ΓΓΔΕ ως άνεργοι.

Πώς θα γλιτώσουν οι άνεργοι από φόρο-μαμούθ *Η παγίδα του τεκμαρτού εισοδήματος


Περιπτώσεις ανέργων οι οποίοι πιάστηκαν στην τσιμπίδα των τεκμηρίων κατά την εκκαθάριση των φορολογικών τους δηλώσεων και ήρθαν αντιμέτωποι -ενδεχομένως- με μεγάλα ποσά φόρων επιχειρεί να αντιμετωπίσει ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων, με οδηγίες τις οποίες έδωσε προς τις εφορίες μετά την υποβολή σχετικών ερωτημάτων.
Το πρόβλημα ενδέχεται να έχει ανακύψει για φορολογούμενους οι οποίοι, παρότι ήταν άνεργοι το 2015, φορολογήθηκαν για το τεκμαρτό τους εισόδημα με την κλίμακα των ελεύθερων επαγγελματιών και όχι με βάση την κλίμακα των μισθωτών και το αφορολόγητο, διότι δεν εμφανίζονταν στα αρχεία της ΓΓΔΕ ως άνεργοι.
Σε αυτήν την περίπτωση, για να ακυρώσουν τον φόρο λόγω προστιθέμενης διαφοράς τεκμηρίων, θα πρέπει να περάσουν από την εφορία τους, εφόσον η δήλωσή τους έχει ήδη εκκαθαριστεί.
Συγκεκριμένα, εάν οι δηλώσεις τους δεν έχουν ακόμα υποβληθεί -παρότι η προθεσμία υποβολής έχει παρέλθει-, οι δηλώσεις (με πρόστιμο) θα πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικά με επιφύλαξη και να εκκαθαριστούν στις Δ.Ο.Υ. Εφόσον οι δηλώσεις έχουν ήδη εκκαθαριστεί, για να ακυρωθεί ο φόρος, θα πρέπει οι φορολογούμενοι να περάσουν από την εφορία τους προσκομίζοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά.
Όπως εξηγείται στην εγκύκλιο Πιτσιλή, για τις ανάγκες της ηλεκτρονικής υποβολής των φορολογικών δηλώσεων, η πληροφορία της ιδιότητας του ανέργου έχει ληφθεί από τα ηλεκτρονικά αρχεία που έχει στη διάθεσή της η Φορολογική Διοίκηση, τα οποία ζητήθηκαν από Ο.Α.Ε.Δ., Γ.Ε.Ν.Ε. και ΕΤΑΠ-ΜΜΕ, για τον σκοπό της εξαίρεσης των ανέργων από την ειδική εισφορά αλληλεγγύης.
Επειδή είναι ενδεχόμενο κάποιοι φορολογούμενοι που ήταν άνεργοι να μην περιλαμβάνονται στα συγκεκριμένα ηλεκτρονικά αρχεία, για να διατηρήσουν το δικαίωμα η προστιθέμενη διαφορά τεκμηρίων τους να φορολογηθεί ως εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες, οι δηλώσεις τους υποβάλλονται ηλεκτρονικά με επιφύλαξη και εκκαθαρίζονται από τις Δ.Ο.Υ.
Αν τυχόν έχει ήδη υποβληθεί η δήλωση και έχει εκδοθεί πράξη διοικητικού προσδιορισμού φόρου, ο φορολογούμενος υποβάλλει αίτηση για νέα εκκαθάριση της δήλωσής του στη Δ.Ο.Υ., προσκομίζοντας τη βεβαίωση της ανεργίας.
Επισημαίνεται ότι η προστιθέμενη διαφορά τεκμηρίων που τυχόν προκύπτει για φορολογούμενους που ήταν άνεργοι κατά το εκάστοτε εξεταζόμενο φορολογικό έτος φορολογείται σύμφωνα με την κλίμακα της παραγράφου 1 του άρθρου 15 (κλίμακα των μισθωτών), ανεξαρτήτως της διάρκειας εντός του έτους της ανεργίας τους, με την προϋπόθεση ότι προσκομίζουν στη Φορολογική Διοίκηση βεβαίωση ανεργίας από τον ΟΑΕΔ ή τους λοιπούς αρμόδιους φορείς, που να αποδεικνύει ότι ήταν άνεργοι κατά το έτος για το οποίο φορολογούνται. http://www.euro2day.gr/news/economy/article/1437461/pos-tha-glitosoyn-oi-anergoi-apo-foro-mamoyth.html

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου